Meddelande från statsministern

Vi bloggar idag live från baren högst upp i Kaknästornet: Där kan vi anlägga det rätta von-oben-perspektivet på Stockholmarna – och betrakta t.o.m. de villaägare i Södra Ängby som svikit Partiet, samtidigt som vi sippar på vår machiato. Med mig har jag statsminister Fredrik Reinfeldt som vill avge några statsmannamässiga ord till folket. Välkommen, herr statsminister!

FR: Tack – jag vill ta tillfället i akt att lugna folket och mana till besinning

Frågeställningen för dagen är självfallet det allvarliga bombdådet och det terrorhot som eventuellt fortfarande riktas mot landet. Är vår demokrati hotad?

FR: För oss är demokratin en fråga om människovärde. Och människovärde, det är de politiska friheterna, rätten att fritt få uttrycka sin mening, rätten att fritt få kritisera och bilda opinion. Människovärde, det är rätten till hälsa och arbete, utbildning och social trygghet. Människovärde, det är rätten och den praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden.

Attentatsmannen har själv uppgett att Sveriges accepterande inställning till Lars Vilks satir om profeten Muhammed har varit ett motiv för dådet – samt Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan och det lidande som han menar att detta skapat.

FR: Vi möter enskilda människoöden på ett förfärande enkelt sätt. Vi ser bilder av plåga och tortyr, av stympade barn, lemlästade människor… Vår reaktion är medkänsla, en känslans upprördhet inför ett meningslöst lidande. Ty förbrytelsen blir alltid en förbrytelse, och terrorn förblir alltid terror, även om den utförs i namnet av höga mål och principer. Det är en illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära maktmedel.

Men Sverige valde att delta i Afghanistan eftersom det var en av FN sanktionerad aktion

FR: Förvisso, och det var viktigt, men vår solidaritet med medmänniskor får inte låta sig begränsas av olika politiska system. En brinnande by är en brinnande by, oavsett om den terrorbombas i El Salvador eller i Afghanistan.

Menar statsministern att vårt politiska system, våra demokratiska principer, inte är tillämpbara i länder som Afghanistan?

FR: Vi först har ständigt hävdat, att om man en gång accepterat demokratins principer kan dra gränser. Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip, kan inte efter sitt behag avgränsa dess tillämpning till vissa livsområden.

Regeringen har alltid betonat den politiska demokratin som ett värde i sig. Det förekommer ibland löst prat, om så kallade borgerliga friheter, om den borgerliga demokratin. Men det är VÅRA friheter det är frågan om, det är VÅR demokrati det är frågan om, som vårt folk med möda tillkämpat sig och som vi i det Enda Arbetarpartiet alltid till det yttersta kommer att försvara!

Attentatsmannen menade att även vi, i vårt trygga folkhem, bör frukta krigets fasor. Men aktioner av det här slaget kommer enbart att öka folkets rädsla för muslimer. Ser statsministern någon risk att våra demokratiska värden börjar urholkas, att vi blir mindre mänskliga och mer benägna till hämnd?

FR: Demokratin är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig funnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta.

Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstygglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, ett socialt privilegium, en förhandsrätt.

En människas hudfärg, ras, språk och födelseort har ju ingenting med mänskliga kvalitéer att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen – på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken.

Därför ligger fördomen alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blossa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa. Men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läks. De flesta av oss människor har ett behov att hävda oss gentemot andra. Och då står fördomen mot den avvikande – utlänningen, främlingen – till förfogande som en sista skans.

Med detta avslutar vi live bloggen och tackar Fredrik Reinfeldt för många kloka ord.

FR: Tack själv. Jag ställer alltid upp när det gäller att lugna ledande företrädare för Partiet. Jag hoppas att Morgan har lyssnat på detta.

(REDS ANM: Satiren i detta inlägg består alltså i att alla Reinfeldts svar är direkta citat av Olof Palme)

2 kommentarer Lägg till

 1. Sven-Eric Forsén skriver:

  Ditt långa samtal med Reinfeldt kan skapa förvirring. Nu kommer frågan att resas: Vem är det egentligen som hävdar sin rätt till återbruket av ”Det enda arbetarpartiet”? Du måste dock betänka skillnaden mellan ”arbetarpartiet” och ”arbetarepartiet”. Det är något som LO fäster stor vikt vid. Morgans ideologiska lappkast – kan locka våra medborgare till en tro – att numera är vi alla moderater. Något som strider mot Schlingmanns agenda. Hans vetenskapliga analys – talar ju för – att i grunden är alla svenskar sossar. Det är ett uttalande – som vi bör tillägna oss – i kampen för upprättelse. Nu då Sverigedemokraterna kräver – att våra barn ska förses med fotboja – så snart de fyller tolv år, finns det en risk till för stor samsyn i riksdagen. I detta prekära läge – måste vi sätta klackarna i marken – och hävda vår genuina särart.

  1. Sven-Erland skriver:

   Uppenbart är att vi alla är alla sossar – just nu är bara inte alla dessa sossar härbärgerade av Partiet. Numera spelar bokstaven ”e” mindre roll, nu när vi alla kommunicerar via den amerikanske ambassadören. Då är vi alla ”labour” – new labour, the only labour och the real labour.

   Jag tycker hursomhelst att Morgan borde lyssna till de kloka ord som Fredrik delgivit honom – i synnerhet ”Den som öppet godtagit en demokratisk likvärdighetsprincip, kan inte efter sitt behag avgränsa dess tillämpning till vissa livsområden.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s