Vågfunktionssamhället

Vad är en samhällsmodell?

Det behövs en ny svensk samhällsmodell, det råder det bred enighet om bland de jag brukar prata med på Regeringskansliet. Men vad är egentligen en samhällsmodell? Man glömmer som socialdemokrat så lätt att Sverige (för tillfället) är inne i en fas där samhällsmodell inte är detsamma som Partiets inre liv. Många pratade under hösten 2015 om ”systemkollaps”, vilket låter dramatiskt och turbulent och brinnande julgranar, men i verkligheten råder det omvända förhållandet: Det allmännas åtagande har spridit sig som ringar på vattnet – en kostnadsexpansion som likt en vågfunktion rör sig allt längre från centrum, från kärnåtagandet. I centrum uppstår inte alls kollaps, utan stiltje.

Det Goda Rådet: På spaning efter några riktigt bra utspel

Jag blev i höstas utsedd till huvudsekreterare i den interna arbetsgrupp som håller på att formulera en ny svensk samhällsmodell – det sk Goda Rådet. Rådet leds av inget ansvarigt statsråd. Dessa har i stället kopplats in när det funnits något att göra ett uppmärksammat utspel om.

Modernisering av samhället

Häri ligger själva kärnan i den nya svenska samhällsmodell vi formulerat i Goda Rådet – den finns inte. Kärnan alltså. Sverige möter en allt hårdare global konkurrens och den åldrande befolkningen ställer nya krav, vilket gör att vi måste modernisera samhället.Vi kan inte vara kvar i det sena 1800-talets uppfattning om samhällets funktioner. Det som gjordes då är gjort – och kan inte reflektionslöst upprepas i evighet. Om vi skall kunna upprätthålla världens högsta skattetryck i hård konkurrens med Danmark är det helt avgörande att medborgarna uppfattar att skatterna går till ett modernt, innovativt och kreativt samhällsbygge. Inte minst de kreativa näringarna kommer att vara avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Vågfunktionssamhället

Vi kallar detta för vågfunktionssamhället. Partiet kastade en sten i det svenska vattendraget för hundra år sedan, vilket ledde till att reformerna började sprida sig som ringar på vattnet. Vågfronten bredde ut sig och vid den finns idag angelägna reformer som könsneutrala toaletter på våra badhus, nedlagd kärnkraft, förbud mot chemtrails samt stopp för att bygga höga, låga och mittemellanhöga hus. I mitten uppstår lugn. Ur medborgarrecipientens perspektiv alltså.

Wave_packet_(dispersion)
Sveriges utveckling mot en modern sk nattvandrarstat

Ett bra exempel är Eriksdalsbadet, som ligger i fronten av Vågfunktionssamhället, genom att identifiera kritiska samhällsutmaningar i vardagen. Som könsneutrala toaletter. Dessa kan de badande tjejerna använda när sk grabbgäng rejdar damtoaletterna, eftersom dessa killar inte skulle drömma om att gå in på ”bögtoan”.

könsneutrala toaletter
Eriksdalsbadet ligger i fronten av Vågfunktionssamhället, genom att identifiera kritiska samhällsutmaningar i vardagen

Vi socialdemokrater bär ett stort ansvar: vi står på jättars axlar när vi utvecklar den nya svenska samhällsmodellen; Brantings, Per Albins och Erlanders!

Kampen fortsätter – för vågfunktionssamhällets fortsatta utbredning!!