Moderering

Det här är en modererad blogg. Kommentarer måste godkännas av VU första gången du skriver något, efter det är du auktoriserad och dina kommentarer publiceras direkt.

Kommentarer filtreras dock bort om de:

  • Innehåller ord som står på svarta listan
  • Innehåller en stor mängd länkar
  • Består av rättshaveristiskt tjat
  • Inte uppfyller rimliga krav på anständighet
  • Är alltför obegåvade för att få vara med bland alla de andra smarta kommentarerna
  • Saknar politisk stringens