Att hålla med en högersosse

Det är inte ofta man finner sig hålla med en politisk meningsmotståndare. Idag skriver högersossarnas högersosse Klas Eklund på DN Debatt – och manar till release av en ny version av Kapitalismen. Version 4.0.

Man kan inte annat än instämma: Vi behöver en kapitalism som är mer uthållig, miljövänlig, ansvarstagande och inkluderande.

Vi är nu inne i den andra vågen av kapitalismens kris. Den första vågen – finanskrisen, subprime-lånen och Lehman Brothers konkurs – var en bankernas kris. Den andra vågen blev staternas kris. Så långt sträcker sig de giriga finansmatadorernas på Wall Street makt.

Kapitalismen har slutligt kollapsat i Europa, samtidigt som demokratin har visat sin styrka: väljarna i de krisande länderna har låtit sig köpas av politiker som söker makten, dvs europeiska väljare har av finansmarknaderna dragits in  i ett ponzi scheme, med löften om att staten skall vara Alla Goda Gåvors Givare – där reformer betalas med hjälp av en ständig tillväxt. Kapitalismen förledde Frankrike och Tyskland att luckra upp stabilitets- och tillväxtpakten – och kunde på så sätt angripa ekonomierna i södra Europa.

Här kommer kapitalismens verkliga svek: Den levererar inte den eviga tillväxten! Den fluktuerar, den är oförutsägbar, den påverkas av faktorer vi inte räknat med. Hade bara kapitalismen levererat tillväxt så hade skulderna gradvis minskat i betydelse, i takt med ökande BNP!

Vi behöver mer än någonsin en kapitalism som är uthållig, miljövänlig, ansvarstagande och inkluderande. Demokratin har stått stark i Europa – i synnerhet i de drabbade länderna i syd. Kapitalismen däremot kollapsar sakta under sin egen tyngd. Den förmår inte längre låna ut pengar till Grekland – som står närmare avgrunden än någonsin – samtidigt som den misslyckas med att upprätthålla kreditvärdigheten för både Frankrike och Österrike.

Europas väljare har många stenar att kasta på finansmarknadens aktörer. Kampen fortsätter!!

23 kommentarer Lägg till

 1. jeppen skriver:

  Jag har lite svårt att avgöra: Driver du en ren satirblogg, eller menar du allvar?

 2. observer61 skriver:

  jeppen
  Även jag har har gjort samma erfarenhet – understundom presenterar Sven-Erland djuplodande och relevanta analyser, vilka kastas som pärlor inför eventuellt läsande borgar-porcus och framstående sociala demokrater.

  Vem är Sven-Erland, egentligen?

 3. Sven-Eric Forsén skriver:

  Kapitalismen förgår, endast den demokratiska socialdemokratin består!

 4. hermelin! skriver:

  Mycket intressant artikel av denne Klas Eklund (SEB) som sitter med i regeringens framtidsvision!
  Denne man skriver att framtidens kapitalism måste stabilisera finansmarknaden, för att undvika nya krascher och bli mer uthållig,miljövänlig och ansvarstagande och inkluderande.
  Då skulle jag vilja fråga denne Eklund om han har tagit med i beräkningen och tagit ställning till att den kapitalistiska marknaden i dagens läge bygger på egoism,lura skattesystemet och kringgå skattelagar för att rädda pengar till egen fördel till skatteparadis osv,dvs så lite personal som möjligt för att kunna krama ut så mycket pengar som möjligt.
  Jag vill fråga denne Eklund var han ska hitta dessa kapitalistiska privata ”empatiska” storföretag i framtiden med ansvar för personal,social miljö,energieffektivisering och långsiktigt miljöarbete?
  Lever Eklund i verkligheten?Han borde ge sig ut på verkstadsgolven och ta reda på hur verkligheten ser ut.
  Eklund konstaterar att det nu råder finanskris,skuldkris,permanent arbetslöshet och stora klyftor i samhället samt miljö och klimathot.
  Menar han på allvar att den privata kapitalistiska marknaden skulle ta hänsyn till detta?
  Titta bara på klimatvärldskonferenserna,inte står världsländerna i kö för att vara först med att satsa pengar för förbättringar.Kina och Indien gör allt för att kunna behålla sina luftförorenande fabriker som ger slavarbete till folk i dessa länder och ger övriga Europa större arbetslöshet.
  Kapitalistiska storföretag struntar fullkomligt i ord som empati,ansvar,medmänsklighet.
  Det är därför vi börjar få den värld vi har idag!
  De överlåter allt ansvar till politikerna,som är rädda för att förlora storföretagen inom sina länder,och därför dansar efter deras pipa,annars växer arbetslösheten!
  Eklund motsäger sig själv när han uppger att ungdomsarbetslösheten är hög och att ingångslönerna måste minska.Samtidigt säger han att diskrimening måste bekämpas.
  Herr Eklund,Sänkta ingångslöner är diskriminering!
  Han har rätt i en sak.Ett nytt fräscht alternativt kapitalistiskt system som skulle infria Eklunds drömmar finns inte.
  Regeringens framtidsvisionsgrupp får nog ha med orden kriminalitet,skatteplanering,egoism,utsugning av svenska skattesystemet (jag bara säger det alltså, 39 miljoner till MC,Donalds ,Hutlöst!) när de nu sitter och ska försöka få landet Sverige att bli ett framtidsland för andra europeiska länder.
  Heders åt Sven-Erland som ser till att vi uppmärksammar sådana här artiklar som skrivs av sådana som sitter och bestämmer Sveriges framtid!Då vet vi att det nog inte blir så mycket bättre i framtiden menar jag, om sådana här personer som Klas Eklund bestämmer hur Svedala ska utformas!Tyvärr!

  1. Sven-Erland skriver:

   Själv känner jag en oro över hur vi kan säkra att framtidens modeord inlemmas i kapitalismen. Miljömedveten och uthållig är inkorporerade, men vem vet vad som pratas om det kommande året.

  2. jeppen skriver:

   Oj, snacka om halvfullt glas. Du ska nog skatta dig lycklig att företagen har vinsten som mål. Grunden till din bitterhet är att du inte ser fördelarna och inte har en realistisk bild av alternativen. Försök ta till dig den andra sidans argument ett tag – det är inte nyttigt att bara snöa in och döma bort.

   1. hermelin! skriver:

    Jeppen bör läsa artikeln Eklunds artikel i DN i sin helhet innan han uttalar sig.
    Vad anser Jeppen är fördelarna med att företagen som enbart har vinsten som mål (riskkapitalisterna) skatteplanerar och flyr med svenska folkets skattemedel utomlands.
    Vanligt folk betalar in tusentals kronor i skatt.
    Riskkapitalisterna betalar i slutändan knappt någon skatt alls.Detta tycks Jeppen anse är helt godtagbart och något som svenska folket bör rätta sig efter.
    Vad Eklund resonerar om i DN, är hur man kan skapa framtida kapitalistisk marknadspolitik som både har vinsten som mål,men också tar på sig ansvaret för en humanare framtid vad gäller arbetsmarknad,miljö och klimathot m.m.
    Med sådan inställning som Jeppen och en stor del av befolkningen världen över har är det dömt att misslyckas.
    En del borgerliga partier har en humanare inställning vad gäller framtidens ekonomiska världspolitik,men de sitter i marknadskapitalisternas ”händer”,och har inte makten att förändra genom lagar ,eftersom de då riskerar finanskriser runt om i världen.
    Jag menar inte att man behöver vara vänsterkommunist ,för att få till en human kapitalistisk världsekonomi och arbetsmarknadspolitik i framtiden.
    Snarare tror jag på en mer högersocialistisk inriktning på framtida ekonomisk politik.
    Faran är om det kapitalistiska affärssystemet tar över totalt,så den lilla människan som inte har något med topp-hierarkin att göra, blir så liten i sammanhanget ,så den får totalt ingenting att säga till om när det gäller arbetslagar,arbetsavtal,klimat och miljö,skälig mänsklig livskvalite med andra ord, som borde vara varje människas rätt i samhället!

   2. jeppen skriver:

    @Hermelin: Det är ett extremt fokus på ”riskkapitalisterna” och deras vinster i vänsterretoriken efter Carema. Vad säger du om jag säger att vinster och dess beskattning inte spelar någon större roll? Det viktiga är produktionen och dess kostnader. Kapitalisterna tillhandahåller vinstfokus och konkurrens, vilket gör att vår produktivitet (effektivitet) ökar, vilket ökar vår levnadsstandard.

    Sen önskar jag egentligen inte min värsta fiende ett mediadrev, men på sätt och vis borde alla upplevt ett på nära håll, så att de begriper att media vinklar för att göra folk upprörda, eftersom det säljer. När Carema dissas av pressen så kan du nog vara rätt säker på att i verkligheten är den kommunala servicen varken bättre eller billigare.

    Arbetslagar och arbetsavtal, sånt klarar sig självt, utan inblandning av stat och fack. Vill arbetsgivarna ha arbetskraft så får de konkurrera om den med villkor.

 5. Ernst skriver:

  Personligen tycker jag att det är ett svek (rent av odemokratiskt) att överhuvudtaget tala om kapitalism som en tänkbar modell. Socialism är den enda vägen framåt – det har med all önskvärd tydlighet bevisats av nyliberalismens onda väsen! Uthållig, miljömedveten, ansvarstagande, inkluderande och godhjärtad socialism!!

  1. jeppen skriver:

   Under den kära ledaren, Kim-Jong Ernst!

   Nyliberalismen är inget annat än gammalliberalismen, dvs en vurm för frihet. När du säger att nyliberalismens väsen är ont, så säger du att frihet är ont, eller att du misstror fria människor och deras förmåga att organisera sig på frivillig basis för att tillgodose sina intressen. Du säger implicit att tvång är gott, dvs att människor måste tvingas till att vara ”godhjärtade”. Detta visar på socialismens inneboende misantropi och dess förakt för den demokratiska grundprincipen att varje människa är kompetent att fatta beslut i frågor som rör henne.

   1. Ernst skriver:

    jeppen verkar inte inse att det handlar om en form av slaveri när man ska behöva välja mellan 23 olika chipspåsar på fredagskvällen. Frihet handlar inte om att behöva ägna halva sitt liv åt att göra massa onödiga val. Frihet är att slippa välja! Socialismen ger oss chansen att ägna tid åt att sova, älska och skratta!!

   2. jeppen skriver:

    @Ernst: Frihet handlar inte om att ”behöva” välja, säger du. Frihet är att göra det du vill att folk ska göra, dvs sova, älska och skratta. Kim-Jong Eun har en lite annan uppsättning förslag. Vilken uppsättning ska gälla och varför?

  2. Jesus Christus skriver:

   Jag håller givetvis med allt du här skriver, Ernst. Vill bara tipsa om att du inte skriver ”godhjärtad socialism”. Det låter som att Socialism skulle kunna vara något annat också, vilket vi ju vet inte är fallet. Socialism är den enda människovärdiga samhällsformen som mänskligheten skapat. Se på Pingvinerna – det är likadant med dem. Amen.

   1. Ernst skriver:

    Bra synpunkt, Jesus. Självklart är socialism den enda samhällsform med respekt för individen och dess livsval. jeppen verkar dock leva med svåra villfarelser. Tänkte därför att det var på sin plats att förtydliga att socialismen också är godhjärtat (även om det är så självklart att det egentligen inte behöver sägas). Människan och socialism är som kaffe och ostmacka, medan människan och kapitalism är som olja och vatten.

   2. jeppen skriver:

    Socialismen är varken godhjärtad eller ond. System är inte det, bara människor. Men socialismen handlar till sin natur om tvång – att vissa människor bestämmer åt andra. I kapitalismen så bestämmer folk själva vilka de associerar sig med och hur.

  3. hermelin! skriver:

   Respekterar Jeppens resonemang men tycker det är ensidigt om något.
   Man måste skilja mellan kommunistisk diktatur och vanlig vänsterpartistisk politik som bygger på kommunismens grunder.
   Det är två helt skilda politiska inriktningar.
   Kan inte se svenska Vp som ett diktaturparti.Utveckilingen har gått framåt sedan Mao,s dagar angående kommunism.
   Angående Kina,Nordkorea med många fler länder med kommunistisk inriktning, så har kommunismen där mer intagit en form, av diktatur som helt har tagit över den ursprungliga kommunismens politiska tankar och värderingar.

   1. jeppen skriver:

    Socialism handlar om ekonomisk ofrihet och social frihet. Konservatism handlar om ekonomisk frihet och social ofrihet. Liberalism om dubbel frihet. Diktatur eller inte går att diskutera, men vänsterpartiet vill definitivt ha ofrihet. Man får det man ber om – straffar man framgång och belönar motgång så får man motgång. Konsekvensen är misär.

    Och nu har vi faktiskt haft 100 år av försök med olika former av kommunism. Inget har funkat. Kolla på ett index av ekonomisk frihet (Heritage exempelvis). Vill du att dina barn ska växa upp i något av de ekonomiskt friare länderna eller i något av de ofriare?

 6. Marty Smurf skriver:

  Fast växelkurs! Devalvera! Alla får jobb! Nu!

 7. Jesus Christus skriver:

  Sven-Erland – du bör av princip inte hålla med NÅGOT av vad denne Eklund skriver – överhuvudtaget inte befatta dig med något han gör. Eklund har gått över till den Mörka Sidan och ingår i Högerregimens framtidskommision, vars enda uppgift givetvis är att eliminera de starka vänstervindar som nu blåser över hela världen. Ord som frihet, miljövänligt, uthålligt och inkluderande kommer att vara utsuddade när Eklund och hans gelikar i kommisionen är klara. Vi kan bara be till Gud att de inte också lyckas utplåna begrepp som Solidaritet, Rättvisa och Social Demokrati. Bevare oss väl.

 8. Jesus Christus skriver:

  Jag var på Riche i torsdags, och då var plötsligt Pol Rogern slut fram mot småtimmarna. Ytterligare ett bevis på att Kapitalismen inte kan leverera – inte ens i sitt eget epicentrum. Kapitalismen är naken. Kampen fortsätter!

  1. hermelin! skriver:

   Ha,Ha!
   Den var bra Jesus Christus!
   Praktexempel på att kapitalism har sina fel och brister.
   Man får fasen springa runt på 15 olika apotek innan man hittar sin vanliga hudcreme!
   Typ,Vad fa…n är jag nu på för Apotek,känner inte igen färgen på burkarna.
   Nä,det här är hjärtats Apotek med sitt sortiment,så ut och hurta runt i snömodden för att springa runt till typ 7 Apotek till innan man äntligen kommer fram till det som kallades kort och gott Apoteket förr i tiden!
   Hurra för Kapitalismens intrång.ägna 50 år av ditt liv framdör datorn och köksbordet för att kunna göra dina egna val i livet!Vilket liv? om jag ska sitta och leta fonder,varor,artiklar,livförsäkringar,aktier själv!
   Kan jämföras med 40% deltidsarbete i livet som får läggas till övrig ordinarie 100% arbetstid.
   Hurra för kapitalism med andra ord!

  2. Ernst skriver:

   Du borde inte bli förvånad, kapitalismen är av naturen ond. I folkets hus hade kaffet aldrig tagit slut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s