Hata Håkan-kampanjen – säsong 3

Fjärde advent – ordet kommer från latinets adventus – och betyder att vändpunkten har kommit för Partiet. ”Nu vänder det”, som Juholt, vår Partiordförande!!, sa till mig när han ringde i morse för att kommentera dagens Sifo-siffror.

Det är en styrka för Partiet att Håkan orkar stå upp i ringen efter de slagserier han utsatts för av borgarpressen. Själv är jag mest utled på eländet. Kommer Hata Håkan-kampanjen aldrig att ta slut? Tröttnar högerns mediala vuvuzelor aldrig på att rapportera om socialdemokratins usla opinionssiffror? Skall de aldrig börja ägna sig åt grävande journalistik – och fråga sig i vems intresse alla dessa opinionsundersökningar utförs?

Jag är utled, men inte uppgiven, utan har bett VU inleda ett tillsynsärende kring mediarapporteringen. J’accuse…eller nej, det gör jag kanske inte, men jag refererar till Zola för att skänka ett intellektuellt, men också självrättfärdigt skimmer över mina frågor till media. Jag frågar Peter Wolodarski och alla övriga av medias överstepräster:

 1. Tror ni att väljarna på egen hand hade förlorat sitt förtroende för Juholt, vår Partiordförande!! om inte ni oavbrutet rapporterat om alla felsteg och tillkortakommanden?
 2. Tror ni att socialdemokratin skulle ha ansetts förlorat regeringsförmågan om inte ni redogjort för allt schabbel under budgetprocessen? (favorit i repris senast häromdagen i storkapitalets husorgan DI)
 3. Tror ni att folket skulle haft uppfattningen att Juholt saknar medarbetare för att bilda en kompetent regering – om inte ni massmediala makthavare gjort vad ni kunnat för att förminska och förlöjliga spelarna i det starka lag Håkan skapat?

Ni har ett stort ansvar. Genom att undergräva socialdemokratin, undergräver ni oppositionen – och därmed demokratin, det viktigaste vi har. Extremhögern mobiliserar tvärs över ett krisdrabbat Europa – men Mariebergsaristokratin leker hellre med elden än försvarar den sociala demokratin.

Säsong 2 av Hata-Håkan-kampanjen går mot sitt slut – nu väntar vi, med den massmediala logikens oundviklighet, på säsong 3.

24 kommentarer Lägg till

 1. observer61 skriver:

  På Tokmoderatens hemsida och i den dagliga adventskalendern med sina minnesluckor – figurerar en tomtelik man. Varje morgon vaknar den tomteliknande mannen med raktvål i mustaschen allt medan en närstående kvinna ständigt uppenbarar sig med en rakhyvel.

  Om detta vore en sannsaga – se upp Håkan! – se hur det gick för Simson och hans sambo Delila.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Simson_och_Delila_(miniserie)

  1. Män som rakar av sig skägget brukar se kufiska och sårbara ut, innan man har vant sig. Paggan skänkte sitt skägg till Musikhjälpen, så det fönstret är också stängt.

 2. David H skriver:

  Det är nu mer än två månader sedan borgarpressens drev mot Juholt om bostadshyran, så rinmligtvis har det redan vänt för länge sedan. Flera opinionsanalytiker sa att sådana affärer har en mycket kortvarig effekt på opinionen.

  Antagligen är det bara en försenad bild som opinionsinstituten ger, egentligen visar deras mätningar på hur läget var den 18 oktober.

  För att tala astronomiskt språk, då jag vet att ljusets hastighet är något som intresserar VU, så kan man göra en liknelse med ljuset från stjärnan Alpha Centauri som ligger på fyra ljusårs avstånd. Tittar man på den stjärnan på natthimlen så ser man egentligen hur den stjärnan lyste för fyra år sedan.

  På samma sätt är det med opinionsinstituten, de ger alltid en föråldrar bild. De har inte fångat in Vändningen, som ju kom i samband med förtroenderådet.

  1. anders hermanson skriver:

   Tyvärr så tror jag det ljus du hoppas på i tunneln är ett mötande tåg.

 3. Partivän skriver:

  Tack Sven-Erland för att du ställer upp för partiet. Vad skulle vi göra utan sådan som dig?

  Näs skall borgarna sluta att vara dumma mot vår kloke Håkan? Håkan, som med sitt blixtrande intellekt på nolltid presenterar lösningar på varje upptänkligt samhällsproblem, borde verkligligen uppskattas oändligt mycket mer. Men vad är tacken? Jo, det kommer en massa invändingar kring detaljer som budget, ingågna överenskommelser, lagstiftning, EU-regler och jag vet inte allt. Det är riktigt elakt av borgarna och deras högerpress att Håkans storslagna idéer alltid skall mötas av denna infernaliska tramsighet kring helt oväsentliga detaljer. De måste väl ändå ha klart för sig att partiet alltid vet bäst och har rätt? Detajerna kan med största förtroende lämnas till den armé av siffernissar och lagvrängare som partkansliet förfogar över.

  1. Sven-Erland skriver:

   I princip har du rätt, men dessvärre har ju nästan alla slutat här på Partikansliet – och de vi försökt anställa har vägrat att ta sitt ansvar. Tommy sitter ju och räknar på egen hand.

   1. Partivän skriver:

    Är det så illa?

    Hoppas du hjälper Tommy att räkna då. Med vår visionäre och intelligente partiordförande blir det ju, som jag skrev innan, en massa saker att räkna på … ja så att det går ihop menar jag och att så Håkan slipper att bekymra sig om en massa ovidkommande detaljer.

    Blir också lite nyfiken nu på hur Tommy räknar. Snälla säg att han räknar med en sån där räknemaskin som ha pappersremsa. Det var ju såna maksiner de hade på den tiden då Domus var Domus. Tror Håkan skulle bli väldigt besviken på Tommy om han använder nåt annat.

  2. Min farfar Moskvakommunisten, ledamot av kommunfullmäktige, även boss på Vägförvaltningen i Ramsele, han räknade med räkneapparat, han. Han dog 1974, så han slapp mycket elände.

 4. Mona skriver:

  Skit i medias överstepräster, fråga ”folket” själva hur de skulle rösta. Många har låtit lura sig och blivit påverkade av media – och avundsjuka högersossars – hatkampanj. Men de flesta är nog på väg tillbaka och många har genomskådat den. Det som behövs nu är att vi slutar tjattra med och istället riktar in oss på att beskriva de bra saker, som HJ gör. Hittills har han bara fått kritik för allt han gjort och sagt, även det som varit bra.

 5. andreasaltermann skriver:

  Ja, jag tror för min del, så länge som de flesta s.k. ledande socialdemokrater tycks enbart förklara de låga opinionssiffrorna med medias mycket orättvisa och taskiga behandling av Håkan Juholt, då är fan i mig, detta partiet jag är medlem i närmare avgrunden än vad som anas i den här klicken.. som tycks tro, inte att Juholt är en tomte, som han framstår allt tydligare i den elaka borgerliga pressen, utan, att om bara kritikerna i partiet håller tyst, och pressen äntligen blir snäll efter någota tillrättvisande så helt befängda och orealistiska sådana som föreslås, då förvandlas Juholt från tomte till den frälsare han är för partiet och därmed oss alla. Den avsevärda lättja, som denna totala brist på förmåga till verklig politisk analys, som sådana resonemang avslöjar, är värre för socialdemokratins framtid än den slagskuggan av den samlade borgarpressen. Vakna upp. Tänk efter arbeta på det nya partiprogrammet. Genast.

 6. Analytikern skriver:

  Borgerliga media misstolkar J. med uppsåt.
  Kapitalisterna vill förhindra en utveckling av en folkets vetenskap.
  Men var lugn vår vise ledare har en strategi som gäller idag.
  Juholt bygger en politik i Maos anda. Mao införde barfotaläkare.
  Juholt inför barfotanationalekonomer typ Hr Weiderlich (brevbäraren).

  J. kommer att förnya de vetenskapliga metoderna där folkets kunskap vävs samman med traditionell borgerlig vetenskap. Och därmed skapas Folkets vetenskap.
  Den nya kunskap som kommer vinnas i denna smältdegel/ormgrop kommer omdana samhället
  att bli solidariskt och mysigt.

  Vår store ledare är absolut inne på rätt väg!

  Vetenskapen till folket!!

  1. andreasaltermann skriver:

   Är detta en helt genomironisk sida??? Jag uppfattade kanske av misstag, bloggen som ursprungligen ärligt menad i all sin intellektuella naivitet.. och sedan dessa elaka kommentarer, som bara partiet vill överträffa sig själv i att vara spydigt… Det ser jag inte som framtiden.. Utan på kritiker måste ansvaret vila att även formulera ett alternativ.. ett allvarligt alternativ, särskilt när så många människor drabbas av verklig nöd, p.g.a. socialdemokratins misslyckande att gestalta samtids politiken, så att, de nya moderaterna på allvar kallar sig det nya arbetarpartiet, och detta, mina ovänner och vänner, har fan inte Juholt ställt till med alldeles själv, utan skulden kanske ska axlas av sådana som jag själv, som inte .. gick ut och sa att Mona Sahlin var bortom all trovärdighet, redan för flera år sedan, och inte, gick in och tog striden, – då jag.. ve och fasa, var angripen av den gamla sjukan överdriven partilojalitet. Men nu, i detta akuta läge, är det nog den öppna diskussionen där just argumenten i de politiska sakfrågorna är det som gäller, och inte personers handel och vandel, utan rörelsens framtid, värden och mål… eller? Och det är väl verkligen inte något att skoja bort, om vi nu ska ta S på allvar som en politisk kraft, även i ett post .Reinfeldt Sverige. Men nivån här, duger inte, om den förblir på det infamt ironserade sättet, med det vinns inga val, möjligen blir folk för sura för att göra det nödvändiga politska fotarbetet.

   1. Sven-Erland skriver:

    Intellektuell naivitet var ordet…

    1. andreasaltermann skriver:

     Det otäcka, bäste Sven-Erland, att detta var en fadäs, ett magplask, av fullständig intellektuell naivitet från min sida, men den är tyvärr framlockad av inte så få allvarligt menade kommentarer från s.k. socialdemokrater.. som inte alls är ironiska, och det, det är blodigt allvar… och det är väl själva en icke ironiskt skrivna realitetens ironi, som slås fast härmed.

   2. Intellektuell naivitet är vacker. Och i dessa dagar, oh, alla dessa dagar, jag måste bara nämna Kjell-Olof, en hederlig dubbelnamnare, och hans suveräna analys av socialdemokratins kris. Han förutsåg allt som skulle komma. En recension av boken finns på http://xdeb.org

    ”Den tredje vägens ekonomiska politik var född. Man erkände att nyckeln till lösningen på Sveriges ekonomiska problem var en ny period av industriell expansion. Det var så vitt Feldt vet första gången kravet att industrins lönsamhet måste förbättras stod i ett socialdemokratiskt program. Kampen mot inflationen gjordes till det avgörande medlet för att återställa den fulla sysselsättningen, detta var en av sakerna som bröt med 70-talstrenden i partiets politik. De offentliga utgifternas ökningstakt måste drastiskt minskas. Det var endast barn och äldre omsorgen som skulle tillåtas öka.

    Men det gjordes ett stort misstag i samband med krisprogrammet enligt Feldt. Detta misstag bestod i att krisprogrammets inte formulerade ett ”nytt uppdrag” för arbetarrörelsen. Av de flesta sågs nog programmet som en en mörk tunnel i vars andra ände ljuset väntade. Först skulle ekonomin saneras och arbetslösheten försvinna. Sedan skulle socialdemokratin återvända till sin egentliga mission: att reformera samhället och bygga vidare på välfärdsstaten. Många inom rörelsen trodde att bara de ekonomiska problemen som den borgerliga regeringstiden ställt till med var fixade skulle allt bli som på den gamla goda tiden. Socialdemokraterna skulle åter bli partiet med de goda gåvorna.

    Feldt visste att det inte skulle bli så och det är väl en av poängerna i boken, socialdemokratin måste ta ett nytt steg, finna ett nytt uppdrag. Han upprepar ofta nödvändigheten av förnyelse av den offentliga sektorn , mer reformer för pengarna, för mer pengar skulle det inte finnas.”

    Detta insåg inte särskilt många sossar. Stortorpar’n gjorde det, och genomförde en av de största omstruktureringarna av Sveriges finanser under 1900-talet. Men moderaterna måste ha läst K-O, de högg initiativet och resten vet vi. SAP trampar kvar i 1980 års moras…

 7. danne skriver:

  Dina punkter tolkar jag som att du önskar att man skulle tysta ner media när det framkommer att ditt ordförande begår felsteg. Vi kanske ska förbjuda media helt att granska våra folkvalda politiker? Då kan Julholt, Reinfeldt och gänget härja fritt med våra skattepengar. Är det samhället du eftersträvar?

 8. hermelin! skriver:

  Äh,svenska folket är delat i två halvor.
  44% vill ha den syrerika mer hjärtligt varma röda vänsterorienterade falangen i toppen.
  49% vill ha den syrefattiga blå kalla högerorienterade.
  Detta betyder att halva befolkningen är missnöjd med regeringens politik.
  Det sklijer 5 futtiga procent.
  Det låter som hela jäkla Sverige ligger på knä och fjäskar för alliansen,men så är det ju inte.
  Att 44% röstar på något annat än alliansen betyder att ca 2,5-3 miljoner människor i Sverige är missnöjda med regeringens politik,om det är ca 5-6 miljoner som brukar rösta i Sverige.
  Så varför gnäller vi alla på sossarna som får dra tyngsta lasset som opposition?
  KD kommer att åka ur riksdagen ,så dem kan vi räkna bort redan nu.
  Folk är så trötta på Hägglund ,så det är bara KD:s ”inbördesbeundrare” som kommer att rösta på Hägglund.(Om de inte byter till David Lega ,då får man se upp med KD).
  Men väljarna kommer att byta till annat blått parti,så tyvärr vinner inte sossarna på det.
  Sossarna har ändå 25 % som Sveriges starkaste parti på andraplats.
  Vad är det för fel på det, alla journalister?
  Att folk anser att Reinfeldt är den som besitter kunskapen att leda Sverige bäst,beror på att folk ser Reinfeldt, som en styrd marionettdocka, som byråkratiskt är bäst lämpad som statschef.
  Dvs. han utfärdar de order han får från Borg och övriga alliansen och behöver inte tänka så mycket själv.
  Det måste ju vara kontentan av att 44% inte tycker Reinfeldt med sin politik är bäst,men att ändå 85 % tycker Reinfeldt är bäst med sin politik!!!

 9. metusalem skriver:

  Sven-Erland funderar här omkring varför ”Borgarpressen och Alliansen” inte tycks orka upphöra med sin Hata Håkan-kampanj. Finns det egentligen en dylik kampanj. Det räcker så bra med att att rapportera om Håkans blixtsnabba åsikter om ditten och datten. Åsikter som rätt så ofta visar sig vara helt befängda.

  Borgarpressens rapporteringar får dessutom ett gott eldunderstöd av bla. Sven-Erlands jätteroliga ironiska stilövningar. Som fnissig ungdom läste jag med stort nöje Grönköpings Veckoblad. Jag tycker mig känna igen dess beskrivning av samhället i Sven-Erlands underfundigheter. Skämt åsido är det väl läge att förse Håkan med en rådgivare som bromsar de värsta grodorna.

 10. Sven-Eric Forsén skriver:

  Fortsätter denna förföljelse av Håkan Juholt, måste PO ingripa och ge Peter Wolodarski och Svd:s ledarskribenter en rejäl avhyvling. DN bör genast övertala Barbro Hedvall att återkomma till ledaravdelningen och sparka Wolodarski. Samtidigt bör Svenskan utnämna Lena Hanell till politisk chefredaktör. Endast med dessa båda kvinnor i spetsen kan en vettig politisk bevakning ersätta hetsjakten på vår partiordförande. Nu väntar vi bara på att Östros ska kompensera sina misstag med en reservationslös lojalitetsförklaring till ”firma Juholt och Waidelich”.

 11. Jesus Christus skriver:

  Borgarpressens Juholt-hat och förakt börjar bli allt obehagligare. Nu påstår Per T att Håkan inte ens klarar av att skotta snö!

  http://www.sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article1592886/Kontraktet-som-glomdes.html

  1. Det är inte plogat ända fram, varpå getterna inte kunde komma hem. Inte heller hästarna är hemma, och ingen har tänt lyset. Typ?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s